<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4155037027202393260\x26blogName\x3dHELLOOOO...Nice+to+meet+you..+;)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://amira-kesayanganku.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://amira-kesayanganku.blogspot.com/\x26vt\x3d3673657689597450447', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
amira-kesayanganku @blogspot.com ♥
Tuesday, March 26, 2013

Assalamualaikumm ! Sudah lama beta tidak membebel kat sini . So , beta nak membebel puas2! Sedar x sedar , beta sudah menjadi 13 tahunn . Menjalani PBS yg x pernah syokk .. Pembikin Budak Stres ! Dapat pulak classmate yg begitu annoying --' tapi , tak pe .. Beta sedar .. And , 23/3 , beta sudah menjadi 13 tahun yg REAL ! thun ni , besday , x brape best . huhu.. sedihh :'(( . meh sini , beta nk tunjuk gambar betaaa ..


                                                beta yg kiri yaaa ! ala,, yg comel tuu ,, capp ! :3

betaaa mmg syg dorang tauu ! jgn amik dorang ! *drama* . sudahh , beta pun x mahu banyak membebell . nnti rakyat beta penat menadah telinga nk mendengar cherita beta yg terlebih syokk niyy . so , bay and assalamualaikum ~! :DD0 entering the kingdom